:: MyPuppyPetShop :: สินค้าสุนัข แมว กำจัดเห็บหมัด ไร ขี้เรื้อน พยาธิ pet shop อาหารสุนัข ของเล่นแมว อาหารแมว ไบติคอล

NexGard Spectra (Sale!)

NexGard Spectra (ชนิดเคี้ยว) ยากินกำจัดเห็บหมัด กันพยาธิหนอนหัวใจ ถ่ายพยาธิลำไส้ (กล่อง 3 ก้อน)

มี อย ปลอดภัย  

ข้อบ่งใช้ 

- ใช้สำหรับสุนัขเท่านั้น 
- ใช้กำจัด หมัดและเห็บในสุนัข 
- ใช้ป้องการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจ 
- ใช้กำจัดพยาธิตัวกลมในทางเดินอาหาร  ในระยะโตเต็มวัย ได้แก่ พยาธิตัวกลม และพยาธิแส้ม้า 

** สำหรับรักษาการติดหมัดในสุนัข ได้นาน 5 สัปดาห์
** สำหรับรักษาการติดเห็บในสุนัข ได้นาน 4 สัปดาห์  
** สำหรับป้องการเกิดโรคพยาธิหนอนหัวใจ ได้นาน 4 สัปดาห์  

แบบชิ้นนิ้มเคี้ยวง่านเหมือนขนม

กิน 1 ชิ้น เดือนละ ครั้ง

1 กล่อง มี 3 ชิ้น

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ