:: MyPuppyPetShop :: สินค้าสุนัข แมว กำจัดเห็บหมัด ไร ขี้เรื้อน พยาธิ pet shop อาหารสุนัข ของเล่นแมว อาหารแมว ไบติคอล

Copyright Policy

Copyright Policy

ร้าน MyPuppyPetshop ขอสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหา ข้อความ และรูปภาพทุกรูปที่ปรากฏในเวปไซต์นี้ เนื้อหา ข้อความ รูปภาพทั้งหมดในเวปไซต์นี้ที่ร้านได้จัดทำขึ้น  ถือเป็นสมบัติของร้าน MyPuppyPetshop (www.MyPuppyPetshop.com)

 

ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือ ปลอมแปลงเนื้อหา สาระ เครื่องหมายการค้า
และสิ่งต่างๆ ที่พัฒนาโดยทางร้านไปใช้เพื่อแสวงนาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาต

 

ทางร้านมีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ การจำกัดพื้นที่ข้อมูลและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
การพยายามลักลอบเข้าไปยังพื้นที่ข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิด
และหากพิสูจน์ได้ว่า มีบุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปใช้โดยมิชอบ หรือกระทำการใดๆ กับขัอมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางร้านหรือผู้หนึ่งผู้ใดก็ดี บุคคลผู้นั้นจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด

 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2539 ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าลอกเลียนหรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อความ
รูปภาพจากเวปไซต์แห่งนี้ไปใช้ทั้งโดยเผยแพร่และการอ้างอิง และ/หรือเพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด

 

แสดง 1-1 จาก 1 รายการ